المان محصولات

 • انواع کنسانتره دامی

  150 تومان
 • انواع مکمل دامی

  150 تومان
 • گلوتن مایع CSL

  150 تومان
 • فیبر ذرت غنی شده G⁺

  150 تومان
 • انواع کنسانتره دامی

  150 تومان

  تولید شیر در گاوهای شیری به عواملی همچون توان ژنتیکی حیوان، تغذیه ...

 • انواع مکمل دامی

  150 تومان

  در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن دامداری ها و نیاز ...

 • گلوتن مایع CSL

  150 تومان

  مایع حاصل از مرحله خیساندن ذرت یکی از محصولات جانبی فرآیند آسیاب ...

 • فیبر ذرت غنی شده G⁺

  150 تومان

  محصول جانبی آسیاب مرطوب ذرت می باشد و به نام پوسته پروتئینه ...