اینورسیون اسیدی

اینورسیون اسیدی

اینورسیون اسیدی در نوشیدنی¬های با pH اسیدی قند اینورت شیرین کننده¬ای است که ازشکستن اتصال بین واحدهای گلوکز و فروکتوز موجود در ساختار ساکارز (شکر) ایجاد میشود. این اتصال به روش¬های اسیدی یا آنزیمی شکسته میشود. اینورسیون اسیدی ساکارز (شکر) با افزایش دما و کاهش pH افزایش می¬یابد. نوشیدنی¬های کربناته مانند کولا دارای pH اسیدی (pH=5/3) هستند. بنابراین در طول مدت نگهداری آنها و قبل از مصرف توسط مشتری، اینورسیون اسیدی اتفاق می¬افتد و علی¬رغم استفاده از شکر در فرمولاسیون، مصرف کننده شیرین کننده-ای را استفاده میکند که از لحاظ ساختاری بسیار شبیه شربت فروکتوز ذرت 55% است و از مونوساکارید¬های گلوکز و فروکتوز تشکیل شده است. کروماتوگرام نوشیدنی شیرین شده با ساکارز کروماتوگرام نوشیدنی شیرین شده با ساکارز 2 ماه پس از تولید (در اثر اینورسیون اسیدی بخش زیادی از ساکارز به واحدهای گلوکز و فروکتوز تبدیل شده است.) این مطلب نقل شده از منبع زیر می باشد: 1. Schorin, M. D., 2005, High fructose corn syrups, part 1: composition, consumption and metabolism. Nutr Today, 40, 248 –52.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.