صنعت دارویی

صنعت دارویی

دکستروز
دکستروز به دو فرم کریستال و مایع تولید می گردد؛ استفاده از دکستروز پودری در تولید مکمل های ورزش-تغذیه ای، قرص ها، کپسول ها و سایر داروها و مکمل های پودری کاربرد دارد. دکستروز مایع در صنایع داروسازی همچون سرم سازی، تولید شربت های دارویی و انواع مکمل های مایع کاربرد دارد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.