نشاسته های اصلاح شده

نشاسته های اصلاح شده و کاربرد آن در صنایع غذایی

نشاسته یک مولکول پلی ساکاریدی است که به وفور در منابع مختلف گیاهی یافت می شود. این پلی ساکارید زیست تخریب پذیر و تجدید پذیر از منابع مختلف نشاسته شامل، غلات ( گندم، ذرت، برنج، جو، جودوسر، سورگوم، چاودار و ارزن)، حبوبات (لوبیا، عدس، لوبیا ...