نشاسته کاتیونی

نشاسته کاتیونی و مزیت ها و کاربردها

نشاسته کاتیونی جزو نشاسته های اصلاح شده طبقه بندی می شود. عمده استفاده این نشاسته در بخش wet-end فرآیند کاغذسازی می باشد. از آنجاییکه نشاسته خام نیز می تواند در این بخش استفاده شود ولی نشاسته کاتیونی ارجح می باشد. به دلیل داشتن بارهای مثبت، ...